Exclusieve gevelbekleding voor middelgrote...

Belgo Metal CW heeft een ruime expertise op de Belgische markt en is vertrouwd met de toepasselijke regelgeving. We richten ons op gevelbekleding voor middelgrote tot grote bouwprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Voor middelgrote bouwopdrachten gaat het om een combinatie van standaard oplossingen van de toeleveranciers aangevuld met oplossingen op maat. Zo distantieert Belgo Metal CW zich van de louter standaard oplossingen.

...over grote projecten...

Bij grote projecten in gevelbekleding gaat het steeds om maatwerk. We werken hiervoor samen met de grote nationale en internationale leveranciers en onderaannemers voor aluminium, glas en plaatsing. De assemblage gebeurt in onze fabriek in Wetteren wat onze gevels engineered and made in Belgium maakt.

...tot renovatie van gevels...

We zien een stijgende tendens in de renovatie van bestaande gevels. Een gedeeltelijke vernieuwing van verouderde gevels om de thermische prestaties in overeenstemming met de huidige regelgeving te brengen. De bestaande gevelstructuur en het uitzicht blijven behouden, een aantal gevelelementen wordt vervangen. Zelfs het niveau van een passiefgevel is haalbaar.

...en een excellente naverkoop dienst.

Belgo Metal CW is niet alleen gespecialiseerd in de realisatie van gevelbekleding. We staan ook in voor het onderhoud ervan. Indien u dat wenst komen we tweejaarlijks langs voor een grondige inspectie. Daarnaast doen we ad-hocinterventies op afroep.